အားလပ္ရက္မွာ ခရီးထြက္ၾကမယ့္သူေတြအတြက္လမ္းခရီးမွာ စိတ္အေႏွာက္ယွတ္မျဖစ္ဖို႔စစ္ေဆးသင့္တာေလးေတြ စစ္ေဆးသြားဖို႔လိုပါတယ္။

Lubricants in Myanmar

အားလပ္ရက္မွာ ခရီးထြက္ၾကမယ့္သူေတြအတြက္လမ္းခရီးမွာ စိတ္အေႏွာက္ယွတ္မျဖစ္ဖို႔စစ္ေဆးသင့္တာေလးေတြ စစ္ေဆးသြားဖို႔လိုပါတယ္။
ဒါေတြကေတာ့ –

#တာယာ

ေႏြရာသီလိုပူျပင္းတဲ့ ရာသီဥတုဟာ ကားတာယာေတြကိုပြေယာင္းေစၿပီး ကတၱရာလမ္းမ်ား ကြန္ကရစ္လမ္မမ်ားရဲ႕အပူခ်ိန္မွာလည္းျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ တာယာမေကာင္းလ်ွင္လမ္းခရီးမွာ ဘီးအလြယ္တကူေပါက္ႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တာယာပါးၿပီးအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ေပ်ာ့ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စူးေညႇာင့္ေတြေၾကာင့္အလြယ္တကူေပါက္ေစႏိုင္ပါတယ္။

#Air_Cooler

ဒီလိုပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတု႔မွာကားေမာငး္ရတာဟာအျခားရာသီဥတုထက္စာရင္ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ကိုပိုျမင့္ေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အင္ဂ်င္ရဲ႕အေအးခံေပးမယ့္အစိတ္ပိုင္း Air Coolerကို စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ air coolerမေကာင္းရင္ အင္ဂ်င္over heat ျပသနာပိုဆိုးၿပီး အင္ဂ်င္သက္တမ္းကိုပါက်ဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

#အင္ဂ်င္ဝိုုင္

အင္ဂ်င္ဝိုင္ကေတာ့ ဘယ္ရာသီမဆုိ ခရီး႐ွည္မသြားခင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ခု႔လိုေႏြရာသီမွာေတာ့ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ပိုမိုတာေၾကာင့္အင္ဂ်င္ဝိုင္ရဲ႕သက္တမ္းက်ဆင္းမႈ့ျမန္ေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္အင္ဂ်င္ဝိုင္ကိုလည္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

#Aircon

အပူခ်ိန္ျမင့္တဲ့ရာသီဥတု႔မွာ Aircon မေကာင္းပဲခရီးထြက္မိရင္ေတာ့ မသက္မသာခံစားရမွာပါ ဒါ့ေၾကာင့္ Aircon ကို Gas ႐ွိမ႐ွိ အလုပ္လုပ္မလုပ္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခရီးထြက္လို႔ကားေမာင္းတဲ့အခါ Airconကိုအခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ၿပီးမေမာင္းသင့္ပါဘူး အဲကြန္းဖြင့္ၿပီးေမာင္းႏွင္းတာက အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ကိုပိုတက္ေစပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲကြန္းကို ခဏတျဖဳတ္ပိတ္ၿပီးေမာင္းႏွင္းသင့္ပါတယ္။

#မ်က္မွန္

ျမင္ကြင္းအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း ေနပူပူမွာကားေမာင္းရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိကားမွာေနကာမွန္ေတြမပါဝင္ရင္ ေနကာမ်က္မွန္ေလးတပ္ၿပီးေတာ့ေမာင္းႏွင္းသင့္ပါတယ္ ဒါမွသာ မိမိမ်က္စိကိုကာကြယ္ရာေရာက္သလို အလင္းကေနအေမွာင္ထဲဝင္သြားတဲ့အခါ ဥပမာ လိႈင္ေခါင္း ေတြထဲဖတ္သြားတဲ့အခါ မ်က္စိျပာသြားတာမ်ိဴ းမျဖစ္မွာပါ။

#Brake

ကားတစ္လံုးကို သြားမည္ ရပ္မည္ကို ျပဳလုပ္ေပးသည့္ ကိုယ့္အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ကားဘရိတ္ကစစ္ေဆးသြားသင့္ပါတယ္။

#Light

ညပိုင္းေမာင္းႏွင္းတဲ့အခါမ်ိဳး နဲ႔ အခ်က္ျပမီးေတြကေတာ့ ခရီထြက္တိုင္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

For more info, visit at http://stallionmyanmar.com/our-products/ , we have a wide range of engine oils & lubricants available now.