အားလပ္ရက္မွာ ခရီးထြက္ၾကမယ့္သူေတြအတြက္လမ္းခရီးမွာ စိတ္အေႏွာက္ယွတ္မျဖစ္ဖို႔စစ္ေဆးသင့္တာေလးေတြ စစ္ေဆးသြားဖို႔လိုပါတယ္။

Lubricants in Myanmar

အားလပ္ရက္မွာ ခရီးထြက္ၾကမယ့္သူေတြအတြက္လမ္းခရီးမွာ စိတ္အေႏွာက္ယွတ္မျဖစ္ဖို႔စစ္ေဆးသင့္တာေလးေတြ စစ္ေဆးသြားဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ – #တာယာ ေႏြရာသီလိုပူျပင္းတဲ့ ရာသီဥတုဟာ ကားတာယာေတြကိုပြေယာင္းေစၿပီး ကတၱရာလမ္းမ်ား ကြန္ကရစ္လမ္မမ်ားရဲ႕အပူခ်ိန္မွာလည္းျမင့္မားေနတာေၾကာင့္ တာယာမေကာင္းလ်ွင္လမ္းခရီးမွာ ဘီးအလြယ္တကူေပါက္ႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တာယာပါးၿပီးအပူခ်ိန္ေၾကာင့္ေပ်ာ့ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စူးေညႇာင့္ေတြေၾကာင့္အလြယ္တကူေပါက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ #Air_Cooler ဒီလိုပူျပင္းတဲ့ရာသီဥတု႔မွာကားေမာငး္ရတာဟာအျခားရာသီဥတုထက္စာရင္ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ကိုပိုျမင့္ေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္အင္ဂ်င္ရဲ႕အေအးခံေပးမယ့္အစိတ္ပိုင္း Air Coolerကို စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ air coolerမေကာင္းရင္ အင္ဂ်င္over heat ျပသနာပိုဆိုးၿပီး အင္ဂ်င္သက္တမ္းကိုပါက်ဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ #အင္ဂ်င္ဝိုုင္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ကေတာ့ ဘယ္ရာသီမဆုိ ခရီး႐ွည္မသြားခင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ခု႔လိုေႏြရာသီမွာေတာ့ အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ပိုမိုတာေၾကာင့္အင္ဂ်င္ဝိုင္ရဲ႕သက္တမ္းက်ဆင္းမႈ့ျမန္ေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္အင္ဂ်င္ဝိုင္ကိုလည္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ #Aircon အပူခ်ိန္ျမင့္တဲ့ရာသီဥတု႔မွာ Aircon မေကာင္းပဲခရီးထြက္မိရင္ေတာ့ မသက္မသာခံစားရမွာပါ ဒါ့ေၾကာင့္ Aircon ကို Gas ႐ွိမ႐ွိ အလုပ္လုပ္မလုပ္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ခရီးထြက္လို႔ကားေမာင္းတဲ့အခါ Airconကိုအခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္ၿပီးမေမာင္းသင့္ပါဘူး အဲကြန္းဖြင့္ၿပီးေမာင္းႏွင္းတာက အင္ဂ်င္အပူခ်ိန္ကိုပိုတက္ေစပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲကြန္းကို ခဏတျဖဳတ္ပိတ္ၿပီးေမာင္းႏွင္းသင့္ပါတယ္။ #မ်က္မွန္ …

 ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကားမ်ားႏွင့္စက္ဆီေခ်ာဆီ၏အခန္းက႑ အပိုင္း(၁)

Automotive Lubricants Knowledge

သိပၸံစာေရးဆရာ ကိုကိုေအာင္ေရးသားထားေသာ  ျမန္ႏႈန္းျမင့္ကားမ်ားႏွင့္စက္ဆီေခ်ာဆီ၏အခန္းက႑ – Automotive Lubricants Knowledge Session 1 အပိုင္း(၁) ———– ကမၻာ့လူဦးေရသန္းေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည့့္ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ကုန္စည္စီးဆင္းေရး၊ခရီးသြားလာေရး၊က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊စီမံခန္႔ခြဲေရးစေသာအေရးကိစၥအဝဝအတြက္သန္းႏွင့္ခ်ီေသာေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုကမၻာတစ္ဝန္းလံုး၌အသံုးျပဳလ်က္ရိွေနၾကသည္။ သို႔အားေလ်ာ္စြာေမာ္ေတာ္ကားေလာက၌လည္းေကာင္း၊ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာမဂၢဇင္း၊ဂ်ာနယ္၊စာေစာင္၌လည္းေကာင္း ေအာ္တိုမိုဘိုင္းဟူေသာေဝါဟာရကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးစြဲလ်က္ရိွေနၾကသည္။ Automobile ေဝါဟာရ၏ အနက္အဓိပၸါယ္အျပည့္အစံုမွာလိုသလိုပဲ့ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေရြ႔လ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာစက္တပ္ယာဥ္ဟူ၍ျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ေအာ္တိုမိုဘိုင္းဟူေသာေဝါဟာရသည္ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ယႏၱရားတို႔အပါအဝင္စက္တပ္ယာဥ္အားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳထားလ်က္ရိွသည္။သို႔ရာတြင္ေအာ္တိုမိုဘိုင္းဟူေသာေဝါဟာရကို Auto ႏွင့္ Mobile ဟူ၍စာလံုးတစ္လံုးစီျဖင့္သီးျခားစီခြဲျခားေရးသား၍မရႏိုင္သလို….ထိုကဲ့သို႔သီးျခားစီခြဲျခားေရးသားထားေသာစာလံုးမ်ားကလည္း Automobile ကိုကိုယ္စားျပဳထားရာမေရာက္ေပ။ ေမာ္ေတာ္ကားသည္ ေအာ္တိုမိုဘိုင္းအမ်ိဳးအစားတစ္ခု တစ္နည္းဆိုရေသာ္ေအာ္တိုမိုဘိုင္းအုပ္စုဝင္စက္တပ္ယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ေအာ္တိုမိုဘိုင္း၏အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္အညီေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီး၌စြမ္းအားထုတ္ေပးသည့္အင္ဂ်င္ကိုတပ္ဆင္ထားသကဲ့သို႔……လိုသလိုပဲ့ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ေရြ႔လ်ားေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာစက္ကိရိယာအားလံုးတို႔ကိုဖြဲ႔စည္းတပ္ဆင္ေပးထားသည္။

” 20th Years Anniversary Promotion ” အစီစဥ္ကုိစတင္လိုက္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

Stallion Lubricants' 20th Years Anniversary Promotion

အနွစ္ (၂၀ ) လံုး Stallion Lubricants ကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအားေပးၾကတဲ့ သံုးစြဲသူမ်ားကိုေက်းဇူးတုန္႕ျပန္တဲ့ “20th Years Anniversary Promotion “အစီစဥ္ကုိစတင္လိုက္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ Stallion အင္ဂ်င္၀ိုင္တစ္ပံုး၀ယ္ယူရံုျဖင့္ သံုးၾကိမ္တိတိ ကံစမ္းႏိုင္မဲ့အစီစဥ္ကိုပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ ပထမဦးစြာ Stallion အင္ဂ်င္ဝိုင္တစ္ပံုး ဝယ္ယူလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ Stallion အင္ဂ်င္၀ိုင္ဘူးမွာ ပါဝင္တဲ့ Lucky Draw ကူပြန္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ျပီး ေတာ့ Stallion Lubricants Facebook Page ၏ Chat Box (သို႔မဟုတ္) Viber Message +959 969 907 474 သို႔ ျဖည့္စြတ္ျပီးကူပြန္စာရြက္ကို ရွင္းလင္းစြာဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေပးပို႔ကံစမ္းရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဆုမဲမ်ားကေတာ့ – Toyota Vios Brand …